Çözümlerimiz


Mağazadaki ürünlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan; ürün gözetleme/ürün güvenlik/ürün koruma sistemleri, teşhirdeki ürünlerin kontrolü en zor olan açık raf sistemi ile perakende satış yapılan mağazalarda ürün hırsızlığını azaltarak karı ve satışları arttıran bir tür elektronik sistemdir.

Elektronik sensörler, deaktivatörler ve ürün etiketlerinden oluşan bu sistemlerde, elektronik sensörler mağaza çıkışına konumlandırılırlar. Verici ünite alıcıya mağaza çıkışında "Ürün Koruma Bölgesi" oluşturacak şekilde belli bir frekansta kendine özgü bir sinyal gönderir. Bir ürünle birlikte aktif etiket veya tag sensörler arasından hareket ettirildiğinde sensörler alarm verir.

Elektronik ürün gözetleme sistemlerinden biri olan “Radyo Frekans”lı sistemde güvenlik için kurulan ürün güvenliği sensörleri düşük değerde olan dünya standartı 8.2 Mhz radyo dalgaları yaymaktadır. Bu yayınlar karşılıklı duran ürün gözetleme sensörleri arasında bir bölge oluşturur. Oluşan bu bölge tek başına ürün gözetleme sistemini oluşturmaz. Tamamlayıcı ürün alarm etiketlerinin algılanmasıyla Mağaza güvenlik sistemi sensörlerinin ışıklı ve sesli uyarı vermesini sağlayarak ürün güvenliği sağlanmış olur

Bir diğer mağaza ürün koruma sistemi de “Akusto Manyetik” sistemlerdir. Ürün güvenliğinde istenen geniş mağaza girişlerinin korunmasını sağlamaktır. Alarm etiketlerinin kullanılan teknoloji sayesinde daha yüksek güvenliğin sağlanması amacıyla, plastik etiketlerin özel bir kilit mekanizması ile manyetik olmayan farklı bir deaktivatöre (açıcıya) ihtiyaç duymasıdır.